Kartonska ambalaža od sive lepenke

Kartonska ambalaža od sive lepenke

  •     okviri za maske za varenje;
  •     fascikle sa keper trakom;
  •     kutije namenske proizvodnje;
  •     podlošci i umeci za kožarsku industriju;
  •     koturovi i kalemi za namotavanje;
  •     ostali proizvodi od sive lepenke.

Proizvodimo kartonsku ambalažu od sive lepenke u svim dimenzijama.

Additional information